Skip Main Menu

Main Menu

Detta är Teologens gamla kursportal, här återfinns kurser som gavs under vårterminen 2011 eller tidigare. Denna kommer att finnas tillgänglig t.o.m. juni 2012, därefter kommer den att arkiveras.

Om du söker kurser som ges under höstterminen 2011 ska du besöka denna webbplats: Teologens kursportal, www.student.teol.uu.se


Skip Course categories